Blog

KUBR maar mee

De basisgedachte bij het ontstaan van De Bouwcampus was het stimuleren van samenwerking tussen de partijen in de gehele keten om zo alle beschikbare kennis aan te boren.
Profielfoto van De Bouwcampus
28 september 2023 | 1 minuut lezen

De basisgedachte bij het ontstaan van De Bouwcampus was het stimuleren van samenwerking tussen de partijen in de gehele keten om zo alle beschikbare kennis aan te boren. In de reguliere werkprocessen ontstaat zelden een open gesprek over de grote vraagstukken van Nederland en wat de sector daaraan kan bijdragen. Juist dat was en is nog steeds de ambitie van de Bouwcampus om de transitie naar een ander systeem te laten slagen.

Zo organiseren we al enige tijd het Young Professional platform waarin vele brancheverenigingen in de sector samenwerken en gezamenlijke activiteiten organiseren. De droom was daar samen één platform voor te hebben en niet ieder voor zich iets te ontwikkelen. TVVL beschikte zelf al over het digitale platform TVVL Connect. In relatief korte tijd is dat uitgegroeid tot een platform waarop kennis wordt gedeeld en actieve community ’s zijn gevormd rond thema’s als energieopslag en klimaattechnieken. Het mooie van TVVL Connect is dat iedereen gratis bij het platform kan aansluiten. Iets wat ruim 2500 gebruikers al hebben gedaan.

TVVL Connect is deze maand opgegaan in een nieuw platform, een samenwerking van TVVL, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en De Bouwcampus. Want toen we het over een gezamenlijk platform hadden stak TVVL zijn vinger op. De organisatie, en dat is in de sector niet alledaags, wilde wel over de eigen schaduw springen en stelde het platform open voor iets nieuws.

En dat nieuws is dus KUBR. Op KUBR.nl kan iedereen die dat wil informatie halen en vooral brengen over actuele thema’s zoals onder andere de energietransitie, circulariteit, installatietechniek en opdrachtgeverschap. Het enige dat je ervoor hoeft te doen is gratis een profiel aanmaken en aangeven in welke terreinen van de bouwsector jij geïnteresseerd bent. Op basis van jouw profiel krijg je een eigen pagina met voor jou relevante informatie. En natuurlijk kun je bijdragen op KUBR te plaatsen en in groepen meediscussiëren. Ik ben ervan overtuigd dat we met KUBR verder bouwen aan een sector die echt maatschappelijke meerwaarde heeft. Dus na Googelen krijgen we een nieuw werkwoord: Kubberen. KUBR jij ook mee?

 

Nynke Sijtsma

Directeur De Bouwcampus