Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid gebruik KUBR

  • Het gebruik van KUBR is voor rekening en risico van de gebruikers.
  • TVVL en/of samenwerkende partners zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik voortvloeien.
  • TVVL en/of samenwerkende partners zijn niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van www.kubr.nl.
  • Gebruikers van KUBR vrijwaren TVVL en/of samenwerkende partners voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.
  • TVVL  en/of samenwerkende partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.

Uitsluiting aansprakelijkheid TVVL Technipedia

  • Alle artikelen op Technipedia zijn met grote zorg samengesteld door vrijwilligers en er vindt review plaats door derden.
  • Alle artikelen op Technipedia zijn geen geaccordeerde/gevalideerde publicaties zoals bijvoorbeeld bij NEN en ISSO.
  • TVVL is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker die ontstaat doordat TVVL of plaatser van informatie op Technipedia onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft/hebben verstrekt.
  • Raadpleeg voor veranderingen aan installaties altijd een installateur en/of adviseur.