Document

Brochure "Carbon-Based Design"

Profielfoto van Thomas Wellink
4 oktober 2023 | 1 minuut lezen

Met de recente aanscherping van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) door Hugo de Jonge, is er een groeiende behoefte aan duidelijkheid over hoe deze nieuwe normen te bereiken. De nieuwe brochure "carbon-based design" biedt hierop het antwoord met 17 concrete maatregelen.

De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 38% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Deze publicatie, gebaseerd op het onderzoek "Carbon Based Design" van Cityförster en RVO, belicht de verschillende aspecten van materiaalgebonden emissies in de bouw. Het document benadrukt het belang van het verminderen van zowel materiaalgebonden als operationele emissies.

Enkele maatregelen uit de brochure zijn:

  • Renovatie boven nieuwbouw, benut bestaande gebouwen, want bij renovatie komt er tot 75% minder materiaalgebonden emissies vrij dan bij nieuwbouw.
  • Ontwerp compact, hoe compacter het gebouw, des te kleiner de oppervlakte van de gebouwschil. Dat reduceert kosten, materiaalgebruik en operationele emissies.
  • Passief bouwen, dit betekent dat installaties minimaal nodig zijn voor het
    binnenklimaat (zonoriëntatie, thermische massa e.d.). Deze toepassingen hebben wel materiaalgebonden emissies maar geen operationele emissies.
  • PV panelen, in een MPG-berekening worden de PV-panelen meegerekend die noodzakelijk zijn om aan de BENG-eisen te voldoen. Een energiezuinig installatie concept loont. De rest kan aangevuld worden met hernieuwbare energie met een
    lage milieu-impact.

Deze brochure is een essentiële handleiding voor woningcorporaties die streven naar een beter inzicht in de implicaties van strengere milieuprestaties voor nieuwbouwwoningen. Het is een directe respons op de werkzaamheden van de buyer group Circulaire Nieuwbouw Woningen van PIANOo, die corporaties ondersteunt bij het integreren van circulariteit in hun organisatie en het meewegen van verschillende criteria vanuit Het Nieuwe Normaal in de aanbesteding/inkoop van nieuwbouwwoningen.