Geplaatst door professional
Thema's
‘Meerdere kunstwerken tegelijk aanbesteden: het kan en het mag’

In de whitepaper ‘Juridische (on)mogelijkheden seriematige aanpak van de V&R-opgave’ laat Croon advocaten zien dat het samenvoegen van meerdere infrawerken in één uitvraag aan de markt kan.

Profielfoto van De Bouwcampus
2 maanden geleden
Brochure "Carbon-Based Design"

Deze publicatie, gebaseerd op het onderzoek "Carbon Based Design" van Cityförster en RVO, belicht de verschillende aspecten van materiaalgebonden emissies in de woningbouw.

Profielfoto van Thomas Wellink
2 maanden geleden
Integraal Ontwerpen

Zowel in onderzoek als bij ontwerpen is een methodische aanpak belangrijk. Het gebruik van de Integraal Ontwerpmethode biedt deze structuur en is beschreven in het Basisboek Ontwerpen

Profielfoto van Wim Zeiler
3 maanden geleden
Industrieel bouwen helpt de woningbouw versnellen

De opgave om de woningnood op te lossen is enorm. De komende zeven jaar moeten hiervoor ruim 900.000 woningen worden gerealiseerd. Dat kan niet op de traditionele wijze. Dat moet anders.

Profielfoto van De Bouwcampus
3 maanden geleden
Op weg naar seriematig werken

De omvang, de opeenstapeling van beleidsdoelen en de schaarste aan mensen en middelen vragen een meer seriematige aanpak van de Vervangings- en Renovatieopgave van Infrastructuur.

Profielfoto van De Bouwcampus
3 maanden geleden
Warmte uit Water, de warmtetransitie in stroomversnelling

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is het uitgangspunt van Warmte uit Water.

Profielfoto van De Bouwcampus
3 maanden geleden
Herinrichting stedelijke ondergrond

Het is al vol of wordt te vol in de stedelijke ondergrond en daar krijgen we steeds meer last van. Veel van de al bestaande constructies in of op de ondergrond zijn aan vervanging toe de komende jaren

Profielfoto van De Bouwcampus
3 maanden geleden
Met RGS werk je efficiënter samen

Bij RGS werken ketenpartners samen aan slimme en optimale bouw- en onderhoudsplannen, passend bij de vraagspecificatie en het budget van een opdrachtgever. Wat levert het op en hoe ga je van start?

Profielfoto van Techniek Nederland
3 maanden geleden
Samenwerken aan vervanging en Renovatie Infrastructuur

'Wat is er nodig om te komen tot een samenwerking in de aanpak van de infrastructuur?' Deze vraag is voor de paper aan zes vertegenwoordigers van provincies en Rijkswaterstaat.

Profielfoto van De Bouwcampus
3 maanden geleden
Op weg naar circulaire herinrichting

We moeten toe naar het structureel toepassen van circulariteit in de herinrichting van vastgoed. Doel het circulair maken van het inbouwpakket (installaties, interieur en spullen).

Profielfoto van De Bouwcampus
3 maanden geleden