Blog

Netcongestie tegengaan met 5 adviezen van de expert

De energietransitie in Nederland brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, vooral voor het elektriciteitsnet. Edwin Edelenbos, manager strategie bij Netbeheer Nederland, geeft 5 tips tegen netcongestie in TVVL Magazine.
Profielfoto van Lennert Hut
20 juni 2024 | 2 minuten lezen

Edelenbosch geeft de adviezen omdat hij ziet dat de energietransitie tot nu toe vooral afhangt van de capaciteit op het elektriciteitsnet. Maar met de bestaande netcapaciteit gaan we het niet redden.

Strategisch plannen is hard nodig. om het belangrijk is om onze energievoorziening strategisch te plannen. Hieronder 5 adviezen als samenvatting van het artikel om snel aan de slag te gaan met netcongestie.

1. Spreid energieverbruik en productie

Een van de belangrijkste oorzaken van netcongestie is de gelijktijdigheid van energiegebruik en productie. Wanneer zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s allemaal tegelijk aanstaan, ontstaan er pieken in het elektriciteitsverbruik. Edwin Edelenbos benadrukt dat we deze pieken moeten spreiden door flexibel om te gaan met ons energieverbruik. Dit kan door gebruik te maken van dynamische prijzen die consumenten stimuleren om hun energiegebruik te verschuiven naar momenten waarop de vraag lager is.

2. Investeer in netverzwaring en infrastructuur

Netbeheerders zijn van plan om de jaarlijkse investeringen in het elektriciteitsnet aanzienlijk te verhogen. Vanaf 2026 zal er jaarlijks 8 miljard euro geïnvesteerd worden in de verzwaring van het net. Ondanks deze investeringen zal dit niet voldoende zijn om aan de toekomstige vraag te voldoen. Volgens Edelenbos moeten we daarnaast ook inzetten op innovatieve oplossingen en decentrale energieoplossingen om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.

3. Gebruik alle beschikbare energiebronnen

Naast elektriciteit moeten we ook andere duurzame energiebronnen zoals warmte en gassen benutten. Door een diversiteit aan energiebronnen te gebruiken, kunnen we de belasting op het elektriciteitsnet verminderen en een meer gebalanceerde energievoorziening creëren. Dit betekent dat we naast elektrische oplossingen ook moeten investeren in bijvoorbeeld waterstoftechnologie en duurzame warmtesystemen.

4. Zet slimme technologie en flexibiliteit in

Slimme technologieën zoals wijktrafo’s en flexibele netwerken spelen een cruciale rol in het beheren van netcongestie. Edelenbos wijst op het belang van slimme apparatuur die flexibel ingezet kan worden, zoals batterijen die energie opslaan wanneer de prijzen laag zijn en deze vrijgeven wanneer de vraag hoog is. Het platform Gopacs is een voorbeeld van hoe netbeheerders flexibiliteit in het netwerk kunnen stimuleren door bedrijven te belonen voor het aanbieden van capaciteit op piekmomenten.

5. Begin met reguleren en overheidsplanning

Als laatste punt: strikte regie vanuit de overheid is noodzakelijk om de energietransitie te versnellen en netcongestie te beheersen. Dit houdt in dat we moeten plannen vanuit langetermijndoelstellingen en ruimtelijke beslissingen moeten maken op basis van strategische energieplanologie. Edelenbos benadrukt dat de overheid en netbeheerders samen moeten werken om een stabiel en duurzaam energiesysteem te realiseren dat niet alleen op elektriciteit leunt, maar ook andere energiebronnen integreert.

Aan de slag met netcongestie

Het aanpakken van netcongestie vereist een combinatie van investeringen in infrastructuur, spreiding van energieverbruik, het gebruik van diverse energiebronnen, slimme technologieën en een sterke regie vanuit de overheid. Door strategisch te plannen en te investeren in een veelzijdig energiesysteem kunnen we de uitdagingen van de energietransitie het hoofd bieden en zorgen voor een stabiele en duurzame energievoorziening in de toekomst.

Mis jij aanbevelingen? Wat is jouw oplossing? Reageer hieronder of plaats jouw visie tegen netcongestie.

>>> Het complete artikel is in te zien op de site van TVVL voor abonnees en leden