Nieuwsbericht

Optoppen gemakkelijker door snellere besluitvorming VVE's

Optoppen is een veelbelovende methode om de woningnood te verkleinen. Op alle gebieden wordt geprobeerd om de snelheid te vergroten. Door wijziging van het appartementsrecht kunnen VVE's nu sneller optoppen.   

Profielfoto van Lennert Hut
14 mei 2024 | 1 minuut lezen

De versoepeling is een van de uitkomsten van een debat in de Tweede Kamer over de Woningbouwopgave. Tijdens het debat bracht het Kamerlid Paternotte (D66) een motie in die het quotum wijzigt voor VVE's om in te stemmen met optoppen. De motie werd door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund. 

Optoppen met driekwart van de stemmen

Voorheen moest ieder lid van de VVE instemmen, voordat er kon worden overgegaan tot aanpassing van een appartement of flatgebouw. Door de motie kan dit worden teruggebracht tot driekwart van de stemmen, zodat eerder kan besloten tot uitbreiding van het aantal woningen. Onderzoeksbureau STEC becijferde eerder dat optoppen zo'n 100.00 extra woningen zou kunnen opleveren, met name in de Randstad, waar de nood het hoogst is. Er zijn deskundigen die dat getal nog aan de zuinige kant vinden.  

Parijs als voorbeeld voor succesvol beleid

Paternotte verwijst daarbij naar het Parijse model, de zogenoemde Surélévation die van de grond kwam omdat ook daar het appartementsrecht werd versoepeld. In reactie daarop steeg het aantal vergunningaanvragen voor optoppen met vele tientallen procenten.  

De motie werd ingebracht als onderdeel van een hele serie aanjagende maatregelen. Andere moties die werden aangenomen, gingen over het stimuleren van prefab bouwen, het tegengaan van prijsopdrijving en het aanpakken van leegstand. 

Eerder bracht ook De Bouwcampus het nieuws over de verruiming van de mogelijkheden.