Nieuwsbericht

Nieuwe formule voor infra initiatieven

Platform WOW, Platform Bruggen en De Bouwcampus lanceren gezamenlijk een nieuwe formule voor de initiatieven rondom de instandhoudingsopgave van infrastructurele objecten als het gaat om kennisdeling, ontmoeting en samenwerking. Denk aan de maandelijkse Infra dialoog en het regionale Infra ontbijt. Belangrijk voordeel voor jou als infra-professional is dat er een duidelijker programma komt dat ruimer van tevoren wordt gepland.

Profielfoto van De Bouwcampus
15 september 2023 | 1 minuut lezen

Verschillende platforms en netwerkorganisaties organiseerden de afgelopen jaren 25 edities van de Brugdialoog, Brugontbijten door heel Nederland, reeksen lunchlezingen Bruggen en sinds kort de V&R TransitieMotor. Met als doel de kennis rondom de uitdagende instandhoudingsopgave op grote schaal met elkaar te delen. Echter, we vissen met deze formules veel in dezelfde vijver als het gaat om onderwerpen, inhoud en vakgenoten die een rol kunnen spelen in de organisatie. Platform WOW, Platform Bruggen en De Bouwcampus hebben daarom de huidige initiatieven gebundeld en onderzocht hoe we onze organisatiekracht zo efficiënt en daadkrachtig mogelijk in kunnen zetten. Hiermee willen we meer dan ooit tevoren de juiste doelgroepen bereiken met voor hen relevante en interessante onderwerpen.

Het vernieuwde aanbod

  1. We organiseren per jaar negen online Infra Dialogen met dezelfde opzet als de Brugdialogen: themagewijs korte pitches door vakgenoten uit het netwerk en in kleine groepjes de dialoog met elkaar voeren.
  2. In samenwerking met lokale partijen (overheden en markt) organiseren we regionale Infra Ontbijtsessies.
  3. De Infra Lunchlezing als derde vorm is een online samenkomst waarin meer ruimte is voor verdieping van een of meer thema’s en praktijkvoorbeelden.
  4. De Infra Transitiemotor richt zich op het proces van transities die gaande zijn in de sector en de verdieping daarvan.

Bovengenoemde formules zijn gericht op onderwerpen die relevant zijn voor alle typen infrastructuur. Denk aan onderwerpen als assetmanagement, circulaire economie, contractvormen, samenwerking tussen opdrachtgevers, industrialisatie, standaardisatie en nog meer.

De infra-bijeenkomsten zijn bedoeld voor álle professionals in de infra -sector van weg en water. Wij, de netwerken van Platform WOW, Platform Bruggen en De Bouwcampus, vormen samen hét netwerk waar jij en andere infra professionals elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, samenwerken en kennis kunnen delen. Waar waardering is voor jou als professional en je toegang hebt tot andere niveaus. En waar we samen in een veilige omgeving inzichten kunnen verkennen en oplossingen kunnen vinden voor de complexe (transitie)opgaven in de infra. Zo leren we van elkaar.

De initatiefgroep bestaat uit Anita Baas, Technische Universiteit Delft en Programmadirecteur Bouw en Infra en secretaris Bestuurdersnetwerk Infra, Astrid Schoon, programmamanager Platform WOW, Paul van Bruggen, senior projectmanager Platform Bruggen en CROW, Harald Versteeg, transitiemanager De Bouwcampus en Pjotr Makprojectleider assetmangement Platform WOW en Platform Bruggen.