Nieuwsbericht

‘Meten is weten’: meer overheidsmaatregelen nodig voor een gezond binnenklimaat

Profielfoto van TVVL
26 oktober 2021 | 2 minuten lezen

Kennisplatform Binnenklimaattechniek overhandigt petitie aan vaste Kamercommissie VWS

Binnenklimaattechniek, het platform voor alle professionals die te maken hebben met binnenklimaatinstallaties, heeft op dinsdag 26 oktober de petitie ‘Meten is weten’ aan de leden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overhandigd. Ventilatie als vierde basismaatregel en adviezen voor ventilatie in publieke ruimtes om verspreiding van corona tegen te gaan, zijn een goede stap in de richting. Er zijn echter meer stappen nodig om – ook op de langere termijn – een gezond binnenklimaat in gebouwen te realiseren. De petitie van Binnenklimaattechniek, een gezamenlijk initiatief van branchevereniging Binnenklimaat Nederland en kennisplatform TVVL, beschrijft vijf concrete stappen.

Aanpassing Bouwbesluit: eisen voor luchtkwaliteit
Een oplossing die op langere termijn volgens Binnenklimaattechniek meer gaat bijdragen aan een gezond binnenklimaat, is de ventilatienormen in het Bouwbesluit tegen het licht te houden. Hierin staan nu slechts inrichtingseisen: een ventilatiesysteem is verplicht, maar het schrijft geen eisen voor de luchtkwaliteit voor. Veel gebruikers weten ook niet hoe ze een ventilatiesysteem goed moeten gebruiken en onderhoud en controle laten te wensen over. Renovatie en isolatie leiden bovendien in veel gevallen tot een slechtere luchtkwaliteit omdat er geen natuurlijke luchttoevoer is. Binnenklimaattechniek doet in de petitie ‘Meten is weten’ vijf voorstellen aan de Rijksoverheid.

Een gezond binnenklimaat in alle gebouwen

  1. Binnenklimaattechniek pleit voor een concreet stappenplan van de Rijksoverheid om een gezond binnenklimaat in alle gebouwen te realiseren.
  2. Stel richtlijnen of waardes op voor een gezond binnenklimaat en kijk daarbij naar de daadwerkelijk gemeten luchtkwaliteit in aanvulling op het ontwerp van het gebouw.
  3. Stel CO2-metingen verplicht in publieke gebouwen en koppel dit aan een ‘stoplichtsysteem’ net als in omringende landen.
  4. Neem de eisen voor luchtkwaliteit op in wetgeving, bijvoorbeeld door een maximale CO2-waarde vast te stellen.
  5. Koppel ventilatienormen aan renovatie en isolatie zodat isoleren en ventileren hand in hand gaan.

Ventileren op korte én lange termijn
Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen. Om dit te bereiken, moeten ventilatie-eisen gekoppeld worden aan de gewenste luchtkwaliteit met metingen van de CO2-concentratie als uitgangspunt. Een Belgisch rapport waarin de overheid een meerjarenplan heeft opgesteld om het binnenklimaat in het hele land op orde te krijgen, is de basis geweest voor het Nederlandse rapport Ventilatie en binnenlucht-kwaliteit in relatie tot COVID-19 en een goede binnenluchtkwaliteit. Het rapport is onderdeel van de petitie ‘Meten is weten’. De voorgestelde stappen zijn op de korte termijn bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De langetermijnvisie is het realiseren van een gezond binnenklimaat in alle gebouwen en huizen.