Activiteit

Maak Gratis kennis met de CSRD tijdens de Roadshow Gebouwde Omgeving op 27 maart!

28
februari
Woensdag 28 februari 2024
13:00 tot 16:30
Bijeenkomst
Profielfoto van Ian van den Brink
2 minuten lezen

CSRD in het kort
Hoewel de precieze invulling van de richtlijn nog onduidelijk is, is de kern helder. Bedrijven zullen een grotere verantwoordelijkheid moeten gaan dragen voor wat er gebeurt in hun keten. Doel is dat zij bewuster gaan investeren en zo bijdragen aan een groene, eerlijke wereld waar het fijn leven en werken is voor iedereen. Het rapporteren op duurzaamheidsdoelen is voor veel ondernemingen nieuw en informatiesystemen zijn er vaak nog niet op ingericht. De CSRD omvat grofweg drie pijlers: ‘Environment’, ‘Social’ en ‘Governance’. Afgekort de ESG.

De EU-richtlijn verplicht bedrijven met een jaaromzet van € 40 miljoen te rapporteren op de voor hun meest relevante ESG-thema’s. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de rapportagedruk. Daarbij gaat het om 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Maar ook voor minder grote organisaties is de richtlijn een fantastisch hulpmiddel op weg naar Sustainability!

NVDO, EFNMS en Sdu maken de CSRD-richtlijn leuk!
Wat is de CSRD? Hoe heeft dit invloed op jou, je onderhoudsteam en je bedrijf? Maar vooral: wat levert het je op? Die vragen beantwoorden we in de Roadshow, toegespitst op de sectoren Infra, Gebouwde Omgeving, Procesindustrie en Manufacturing.

CSRD Roadshow GEBOUWDE OMGEVING
27 maart 2024
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Tijd: 13.00-16.30
Deelname is gratis!

Sprekers
CSRD in het kort
Janine Heemskerk, Productmanager en Esther van Doesburg, Chief Innovation Manager, Sdu
De Europese richtlijn CSRD, waarin de materialentoets centraal staat, en de bijbehorende standaarden, de zogenaamde ESRS, maken vanaf 1 januari 2024 hun intrede. Maar, wat is de CSRD? Voor wie gaat dit gelden en wanneer? Wat moet je doen? En, hoe zorg je ervoor dat je compliant bent in de Gebouwde Omgeving? Leer van Sdu!

Duurzaamheidsstrategie Radboud; op weg naar een gasvrije campus
Tom van Onna, Manager Energie & Energietransitie en Mark Groffen, Hoofd Facility Management, Radboud Universiteit
Studenten en medewerkers komen dagelijks samen op de ‘slimme campus’: een stimulerende plek waar experimenteren en innoveren op het gebied van duurzaamheid aangemoedigd wordt. Met een hybride energienet, een warmte koude opslag (WKO) en zonne-energie is de weg ingeslagen om de campus gasvrij te maken. Bovendien is één van de doelstellingen binnen het duurzaamheidsprogramma het beter en transparanter rapporteren over de impact op sociale- en milieudoelen in lijn met het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Asset Management op orde in de beleidsachtbaan
Mischa Coenen, Assetmanager, Vincio Wonen
De beleidsachtbaan in de corporatiesector is een veel toegepast procesmodel om het Asset Management uit te voeren. Het model beslaat het strategisch, tactisch én operationeel niveau. Daarin komen de top-down kaderstelling en de bottom-up verantwoording aan de orde. Elk onderwerp en aspect kunnen in de beleidsachtbaan ondergebracht worden, ook de CSRD krijgt daarin een plek!

AANMELDEN

Nota Bene: Indien je niet aanwezig bent zonder afmelding vooraf, brengen wij no-show kosten van €75,- in rekening

Locatie

Meidoornkade 14
3992AE Houten
Nederland